Elfogadták még az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló és a jogi segítségnyújtásról szóló u.n. “Nép ügyvédje” törvényt. Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről szóló törvény lehetővé teszi a cégeljárás elektronikus bonyolítását.

A parlament 208 igen szavazattal, 152 ellenében fogadta el az előterjesztést.

A törvény elfogadásával az elektronikus ügyintézés az úgynevezett egyablakos rendszer keretében fog működni, vagyis a bejegyzési kérelem cégbírósághoz érkezésekor a cégbíróság – számítógépes hálózat útján – beszerzi az adóhatóságtól és a Központi Statisztikai Hivataltól a cég adószámát és statisztikai számjelét, az adatokban történő változásról pedig az illetékes hatóság automatikusan értesíti a cégbíróságot.

A törvény részvénytársaságokra és korlátolt felelősségű társaságokra kiterjedő teljes körű alkalmazására 2007. január 1-jétől kerülhet majd sor.

Mind a magyar, mind az uniós, arra rászoruló állampolgárok számára ingyenes jogi segítséget biztosít az állam a jövőben az Országgyűlés által hétfőn elfogadott, a nép ügyvédje néven ismertté vált törvény értelmében.

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény – amelyet 192 igen szavazat, 160 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett fogadott el a Ház – meghatározza, hogy milyen vagyoni helyzet “nem zárja ki” a rászorultság megállapítását.

A minimálnyugdíjjal rendelkezők ingyenesen kapják meg a segítséget, a minimálbért meg nem haladó jövedelműek költségeit pedig megelőlegezné a rendszer, és pernyertességtől, illetve -vesztességtől függően kellene később gondoskodni az összeg megfizetéséről. A viszonosság elve alapján a jogintézmény kiterjed az Európai Unió állampolgáraira is.

Az új típusú segítségnyújtás során a jogszabályban meghatározott rászorultság feltételeinek megfelelő személyek olyan jogászokat kérhetnek fel tanácsadásra vagy okiratszerkesztésre, akik az ügy ellátásáért az államtól részesülnek díjazásban.

Bárándy Péter igazságügyi miniszter korábbi közlése szerint a rendszer kialakítására 1,8 milliárd forintot kap az igazságügyi tárca, ez “a működőképesség minimumát biztosítja”. Peres ügyért 3 ezer, peren kívüli ügyért 2 ezer forintos órabér illeti meg az ügyvédeket, közjegyzőket.