Az Országgyűlés kedden, szerdán és csütörtökön összesen 32 órás időkeretben tartja a 2004. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitáját. A Ház hétfői ülésének napirendjén – a többi közt – szerepel az adózás rendjéről, valamint a számvitelről szóló előterjesztések részletes vitája.

Az adóeljárás módosításának értelmében az önadózók nagy része mentesülne az adóbevallás kötelezettsége alól. A javaslat szerint az adatszolgáltatás alapján történő adóhatósági adómegállapításra első ízben 2005-ben a 2004-es adóévi jövedelmekre vonatkozóan kerülhet sor. Egyszerűsödik a gépjárműadó-bevallás rendje: az adóhatóság az adót elsősorban a közúti közlekedési nyilvántartásból havonkénti gyakorisággal kapott információk alapján veti majd ki.

Ugyancsak hétfőn kerül sor az iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításának, a szakképzési hozzájárulásról szóló törvényjavaslatnak és az egységes munkaügyi nyilvántartás létrehozásával összefüggő törvények módosításának részletes vitájára.

Az Országgyűlés napirendjén szerepel az iraki válság rendezésével összefüggő határozat módosításának általános vitája. A kormány javaslata szerint az Irakban lévő 300 magyar katona eredetileg hat hónapig tartó mandátumát 2004. december 31-ig hosszabbítanák meg.