Az Országgyűlés Ügyrendi Bizottsága szerdai budapesti ülésén úgy döntött, hogy felkéri Szili Katalint: kezdeményezzen négypárti megbeszélést az Alkotmánybíróság legutóbbi döntése miatt. A Fidesz és az MDF képviselői, bár jelen voltak az ülésen, a szavazásban nem vettek részt, mert az idő rövidsége miatt nem tudták kialakítani álláspontjukat.

A Mécs-bizottsággal kapcsolatos alkotmánybírósági döntés miatt Szili Katalin arra kérte a testületet, “vizsgálja meg, hogy a törvényalkotási kötelezettség nem veti-e fel a házszabály esetleges módosításának kérdését.”

Az Alkotmánybíróság szerdai határozata szerint a parlament mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet követett el azzal, hogy nem szabályozta törvényben állandó és ideiglenes bizottságai vizsgálati rendjét, nem teremtette meg az országgyűlési vizsgálatok hatékonyságának törvényi feltételeit.

A házelnök célszerűnek tartaná, ha az ügyrendi bizottság “áttekintené, felmerülhet-e hasonló aggály a jelenleg működő vizsgálóbizottságokat létrehozó országgyűlési határozatokkal kapcsolatban”.