Az Alkotmánybíróság folytatja a kórháztörvény alkotmányosságának vizsgálatát. Több párt és szakmai szervezet fordult indítvánnyal a testülethez az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló törvény alkotmányellenességének megállapítását kérve.

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjén szerepel Mádl Ferenc köztársasági elnök alkotmányértelmezésre irányuló indítványa is.
Az államfő a törvényhozási eljárásban betöltött szerepének értelmezését kéri annak kapcsán, hogy az Országgyűlés 2003. június 23-i rendkívüli ülésén változatlan formában fogadta el a kórháztörvényt, amelyet a köztársasági elnök aznap küldött vissza megfontolásra a Parlamentnek.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény több rendelkezése is.

Az alkotmánybírák megtárgyalják azokat az indítványokat, amelyek szerint alkotmányellenesek az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal kapcsolatos egyes rendelkezései.

Egy indítványozó a legfőbb ügyész interpellálhatóságával összefüggő jogszabályok alkotmányosságának vizsgálatát kérte.