A cégek felvásárlása, tulajdonosváltása esetén a dolgozókat érintő veszélyeket, kockázatokat az Európai Unióban a 77/187/EGK irányelv hivatott csökkenteni.

A magyar szabályok – összhangban az irányelvvel – tartalmazzák azt az elvet, hogy a munkáltatók cserélődése nem vezethet a munkavállaló munkajogviszonyának megszűnéséhez, hanem jogviszonya változatlan tartalommal fennmarad.

Ha az új tulajdonos nem tudja, vagy nem akarja foglalkoztatni a dolgozót, akkor a Munka törvénykönyvében rögzített rendes felmondás szabályai szerint kell eljárnia, az arra vonatkozó, a munkavállalót védő rendelkezések betartásával (például végkielégítés, felmondási idő, felmondási tilalmak stb.).

Az uniós irányelv szerint természetesen az új munkáltatónak is megvan az a joga, mint a réginek, hogy megszüntesse a munkajogviszonyt. Azonban önmagában a tulajdonosváltás miatt a dolgozó nem kerülhet az utcára.

További részletek:
http://eu.mti.hu/news.asp?…