Az 54/2000. (IV. 13.), illetve a 77/2002. (IV. 13.) Korm. Rendelet értelmében a joghallgatóknak a 6-12 hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy egyéb jogalkalmazási területen.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Kara kéri azon kollégák, illetve irodák jelentkezését, akik/amelyek szakmai gyakorlatra szívesen fogadnák III., illetve IV. éves hallgatóinkat.

A PPKE-JAK felhívását a Kamara támogatja. Egyben kéri: a jelentkezéseket az egyéni ügyvédek és ügyvédi irodák a Kamara titkárságán írásban adják le (BÜK 1055., Szalay u. 7., faxon: 332-1385, e-mailen: elnokseg@bpbar.hu)