Az Alkotmánybíróság 2003. november 24-én aláírt határozata szerint nem alkotmányellenes a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 78. § (1) bekezdésének „illetőleg döntés meghozatalától számított” szövegrésze.

Az alkotmányjogi panaszt előterjesztő indítványozó azt kifogásolta, hogy a hatályos választási eljárási szabályok értelmében a választási szerv döntése ellen úgy lehet kifogást emelni, hogy a jogorvoslati kérelemnek a döntés meghozatalától számított három napon belül meg kell érkeznie.

Az Alkotmánybíróság elutasító döntését arra alapította, hogy a választási eljárásnak a demokratikus legitimáció biztosításában megnyilvánuló funkciója, valamint az eljárási rend sajátosságai, ezen belül is különösen a jogalanyok helyzete indokolttá teszi a rövid jogorvoslati határidők és az ehhez kapcsolódó szigorúbb feltételek meghatározását.

Az elutasító döntés mellett az Alkotmánybíróság alkotmányellenes jogalkotói mulasztást állapított meg. Abból indult ki, hogy a jogorvoslati jognak a választási eljárásban is maradéktalanul érvényesülnie kell. Ezért az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy 2004. február 15. napjáig a választási eljárási törvénybe iktasson olyan garanciális szabályokat, amelyek – az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében foglalt jogorvoslati jog érvényesülése érdekében – biztosítják az azonnali tudomásszerzést a választási szervek és bíróságok döntéseiről.

A többségi határozathoz fűzött különvélemény szerint az Alkotmánybíróságnak a támadott rendelkezést meg kellett volna semmisítenie, és helyt kellett volna adnia az alkotmányjogi panasznak, mert a jogalkotó nem biztosított a kifogás benyújtására ésszerű határidőt.