A magyar vámtörvény utolsó módosításának elfogadásával az uniós vámjogi szabályozással azonos jogszabályi környezetet hoznak létre Magyarországon.

A jövő év május 1-jei csatlakozással a közösségi vámkódex létrehozásáról szóló Európai Közösségek (EK) tanácsi rendelete, valamint annak végrehajtásáról szóló bizottsági rendelet lesz közvetlenül hatályos Magyarországon.

Az európai vámjogot számos nemzetközi jogi szabály befolyásolja, a legnagyobb jelentőségűek a nemzetközi gazdasági jogszabályai, a nemzetközi egyezmények, mint például a Világkereskedelemi Szervezet (WTO), az Általános Tarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT).

Az alapvető vámjogi jogszabályok mellett számos egyéb közösségi jogszabály határozza meg a közös kereskedelempolitikai intézkedéseket. Ez a közel négyezer jogszabály szintén közvetlenül hatályos lesz a csatlakozás pillanatában Magyarországon.

A csatlakozást követően a vámunió következtében valamennyi harmadik országból behozott, vagy oda kivitt áru tekintetében a közösségi jogszabályokat kell alkalmazni, melyeket a közösség hivatalos lapjában (Official Journal) hirdetnek ki.

Bővebben:
http://eu.mti.hu/news.asp?…