Az Alkotmánybíróság folytatja a kórháztörvény alkotmányosságának vizsgálatát.
Több párt és szakmai szervezet fordult indítvánnyal a testülethez az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi szolgáltatások szervezéséről szóló törvény alkotmányellenességének megállapítását kérve.

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjén szerepel Mádl Ferenc köztársasági elnök alkotmányértelmezésre irányuló indítványa is. Az államfő a törvényhozási eljárásban betöltött szerepének értelmezését kéri annak kapcsán, hogy az Országgyűlés 2003. június 23-i rendkívüli ülésén változatlan formában fogadta el a kórháztörvényt, amelyet a köztársasági elnök aznap küldött vissza megfontolásra a Parlamentnek.

A testület megtárgyalja a Rendőrségről szóló törvénynek a közbiztonsági őrizetre vonatkozó szabályait kifogásoló indítványt.

Az alkotmánybírák megvitatják azokat az indítványokat, amelyek szerint alkotmányellenesek az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal kapcsolatos egyes rendelkezései.

Egy indítványozó a távhőszolgáltatásról szóló törvénynek a fogyasztás mérésével, illetve az elszámolással és a díjfizetéssel összefüggő rendelkezéseit támadja.

Az Alkotmánybíróság megkezdi a családok támogatásáról szóló törvénynek a kismamák jövedelempótló támogatásával összefüggő rendelkezéseit kifogásoló indítvány tárgyalását.

A testület folytatja a legfőbb ügyész interpellálhatóságával összefüggő jogszabályok alkotmányosságának vizsgálatát.

Az alkotmányírók elé kerül az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a Polgári perrendtartásnak az a rendelkezése, hogy a bíróság szükség esetén a szemlét karhatalom igénybevételével is foganatosíthatja.