Jövő év május 1-jén lép hatályba az egységes munkaügyi nyilvántartásról szóló törvénymódosítás, amelynek szövegét a Magyar Közlöny november 18-i száma közli. A Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalót foglalkoztató munkaadónak a munkaszerződés megkötését követően – legkésőbb a munkába lépésig – be kell jelenteni a munkaviszony létrejöttének időpontját.

Ugyanígy a munkaviszony megszűnését, megszüntetését is jelenteni köteles az azt követő napon.

A bejelentést a Foglalkoztatási Hivatalhoz tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központnak kell megtenni. A bejelentés vonatkozik a munkavállaló személyi adataira, taj-számára, állampolgárságára, személyi alapbérére, a teljes munkaidő vagy részmunkaidő hosszára, az iskolai végzettségre, szakképzettségre. A bejelentésben a munkaadó is közli adatait, így az adószámot vagy az adóazonosító jelet, a megnevezést, a telephely és a székhely címét.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság – külön megállapodás szerint – bocsátja a Foglalkoztatási Hivatal rendelkezésére a munkaadók és munkavállalók 2002-es, illetve 2003-as adatait. A munkaadó vonatkozásában ezek az adószámra, a megnevezésre, az egyéb cégadatokra térnek ki. A munkavállalók esetében a személyi adatokra és a társadalombiztosítási azonosító jelre.

Az adatbázisból adatokat kérhetnek le a taj-szám alapján különféle intézmények. Így a nyugdíj- és egészségbiztosítás szervei a társadalombiztosítási szabályokban előírt bejelentési kötelezettség teljesítését, a juttatások megállapítását, folyósítását ellenőrizve.

A szociális igazgatás szerve a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósításához, a rendszeres szociális segély megállapításához használhatja az adatbázist.

Az állami adóhatóság szervei az adókötelezettség, a munkaviszonyból származó jövedelmet terhelő valamennyi járulék, hozzájárulás bevallásának, befizetésének ellenőrzését végezhetik ennek segítségével..

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a megyei (fővárosi) felügyelőségek a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése, a munkanélküliek segélyezésre való jogosultsága ellenőrzésére használhatják az adatbázist.

Az adatbázis segítségével a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Foglalkoztatási Hivatal, illetve a megyei (fővárosi) munkaügyi központok a munkanélküliek segélyezésére való jogosultságát, a támogatások feltételeit ellenőrizhetik.

A menekültügyi hatóság, a központi és területi idegenrendészeti hatóság a törvényben meghatározott feladataihoz, a szükséges adategyeztetéshez használhatja az adatbázist.

Az adatbázis továbbá statisztikai célokra is felhasználható.

A munkaadó és a munkavállaló saját adataihoz azonosítókódok segítségével férhet hozzá.

A nyilvántartásból adat más szervezet vagy természetes személy részére csak jogszabályban meghatározott módon szolgáltatható.