Az Alkotmánybíróság 2003. december 15-én elfogadott határozatában a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvényt (a Kórháztörvényt).

Az Alkotmánybíróság a törvény közjogi érvénytelenségét állapította meg amiatt, mert a törvény újratárgyalása során az Országgyűlés megsértette a törvény újratárgyalására vonatkozó alkotmányi előírást, valamint az érdemi tárgyalást biztosító eljárási szabályokat. Ennek következtében sérelmet szenvedett az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elve és formálissá vált, illetve kiüresedett a köztársasági elnöknek az Alkotmányban biztosított azon jogosítványa, hogy az államfő a törvényt – amennyiben azzal nem ért egyet – megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek.
A megsemmisítés nem érinti az alkotmányellenes és megsemmisített törvény alapján létrejött jogviszonyokat, s a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket.

Mivel az Alkotmánybíróság a Kórháztörvény alkotmányellenességét formai okból megállapította, ezért annak tartalmi alkotmányellenességét nem vizsgálta.

Az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt, amely a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozathoz kapcsolódóan mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását kérte amiatt, mert a Házszabály nem tartalmaz garanciális szabályokat arra az esetre, amikor az Országgyűlés a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvényt tárgyalja újra.

Az Alkotmánybíróság határozatához Dr. Czúcz Ottó és Dr. Harmathy Attila alkotmánybírák különvéleményt csatoltak.

A határozat online olvasható az alábbi címen:
http://www.mkab.hu/…05300304.htm