A hétfői ülésnapon egyebek mellett elfogadták a képviselők a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről szóló törvényt, valamint módosították az esélyegyenlőségi törvényt.

A parlament szavazott a sporttörvényhez érkezett módosító indítványokról, elfogadva a kormány által is támogatott javaslatokat. Gyurcsány Ferenc sportminiszter a törvényjavaslat vitájában elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy módosítás történik az előterjesztés preambulumában.

Megszűnik az állami támogatások “pántlikázása”

Mint mondta, támogatják, hogy jelenjenek meg a javaslatban az egyetemi és főiskolai sportegyesületek, integrálódjon az egyetemi és a diáksport. Közlése szerint a törvényjavaslat elfogadásával meg fog szűnni az állami források “pántlikázása”.

A vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozattételi kötelezettségről szóló MSZP-s törvényjavaslat részletes vitájában Avarkeszi Dezső szocialista képviselő elmondta, hogy módosító indítványa szerint a képviselői mandátummal nem rendelkező miniszterek és politikai államtitkárok mellett kizárólag a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb ügyész vagyonnyilatkozata lenne nyilvános.

A parlament 335 igen szavazattal, 26 ellenében, három tartózkodás mellett elfogadta az iskolai tejfogyasztás “Igyál tejet!” programjáról szóló határozati javaslatot. Szintén jóváhagyták a képviselők a holokauszt roma áldozatainak nemzetközi és hazai kárpótlását vizsgáló parlamenti bizottság felállításáról szóló határozati javaslatot.

Döntés az ORTT jövő évi költségvetéséről

Az Országgyűlés kormánypárti többsége elfogadta az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) jövő évi költségvetéséről szóló indítványt. Eszerint az ORTT kiadási és bevételi főösszege 860,8 millió forint, a központi büdzsén kívüli kiadási és bevételi előirányzata pedig 6 milliárd 465 millió forint lesz. A törvényhozás a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését 26,9 milliárd forintban határozta meg.

Nagy többséggel elfogadta a parlament a helyi önkormányzatokról és a területszervezési eljárásról szóló törvényjavaslathoz beérkezett és a kormány által is támogatott módosító javaslatokat. A képviselők jelentős többsége igennel szavazott a gazdasági kamarákról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a kormány által is támogatott módosító indítványokra. Gaál Gyula, a gazdasági tárca politikai államtitkára a szavazás előtt elmondta: a kormány a beérkezett 12 módosító javaslat felét támogatja. Elmondása szerint ezek között szerepelt olyan, amelyik a kamarák közfeladatainak további bővítését szolgálja.

A sztrádatörvényt ellenszavazat nélkül fogadták el

Ellenszavazat nélkül, 367 igen szavazattal fogadták el azokat a gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztéséről szóló javaslathoz beérkezett módosításokat, amelyeket a kormány is támogatott. Gaál Gyula a szavazást megelőzően jelezte: 96 módosító javaslat közül a kormány tízet támogatott. Egyetértenek a képviselők azzal, hogy a törvény hatálya terjedjen ki a gyorsforgalmi utak tervezésére és előkészítésére is. Támogatták azt is, hogy a gyorsforgalmi út nyomvonalát kijelölő miniszteri rendelet ne tartalmazzon kötelezően két változatot.

Megszavazta a Ház a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett és a kormány által is támogatott módosító javaslatokat. A parlament jóváhagyta a magyar kormány és a Benelux-államok kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló egyezmény kihirdetését.

Veres János, a pénzügyi tárca politikai államtitkára a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat módosító indítványainak szavazása előtt szólt arról, hogy a kormány támogat olyan módosító javaslatokat, amelyek a pálinkafőzés szabályozására vonatkoznak. A kabinet támogatta, hogy maximum ötszáz kilogramm vásárolt szőlőből magánszemélyek adómentesen állíthassanak elő saját célra szőlőbort. A képviselők nagy része megszavazta a törvényjavaslat támogatott módosító javaslatait.

Megszületett a filmtörvény

356 igen, 6 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett a képviselők megszavazták a bírósági végrehajtásról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat támogatott módosító indítványait. Az esélyegyenlőségi törvény módosító javaslatainak szavazásakor a támogatott indítványokat 194 igen, 166 nem, egy tartózkodó szavazattal fogadták el a képviselők.

“Kérem, támogassák a mozgóképről szóló törvényjavaslatot, mert az jó” – mondta az előterjesztés módosító javaslatainak határozathozatala előtti rövid zárszavában Hiller István kulturális miniszter. Az Országgyűlés a törvényjavaslat kormány által is támogatott módosító javaslatait nagy többséggel elfogadta.