Az szja törvény 10. sz mellékletének III. pontja szerint az önálló bírósági végrehajtó munkadíja és költségátalánya fejében kapott előleget a díjjegyzék elkészítésének időpontjától kell bevételnek tekinteni és az e bevétel elérése érdekében felmerült költségek ezen időponttól vehetők figyelembe.

A bírósági végrehajtói díjszabásra a 14/1994 (IX.8.) IM rendeletben foglaltak az irányadók.
A hivatkozott IM rendelet szerint a bírósági végrehajtó előlegre tarthat igényt a felmerülő készkiadások összegének erejéig is [14/1994 (IX.8) IM. rendelet 17. (5) bekezdés]. Az előleg címén befolyt összeget a munkadíj, költségátalány, illetőleg a készkiadás összegébe be kell számítani.

E rendelet III. fejezete szerint a költségtérítés a készkiadásból és a költségátalányból áll.
A végrehajtó készkiadásként elszámolható költségeiről az IM rendelet 12-13 §-a rendelkezik. A végrehajtót ezen felül illeti meg e rendelet 16. §-a alapján költségátalány, mely a munkadíj 50 százaléka lehet.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a készkiadásokra felvett előleg összege akkor minősül bevételnek, amikor a végrehajtást kérő azt megfizeti, míg a munkadíj és költségátalány címén befolyt összeg akkor, amikor a díjjegyzéket a végrehajtó kiállítja vagy ki kellett volna állítania.
Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapítása során a jellemzően előforduló költségek (szja. tv. 11. sz. melléklet I. pont) a készkiadások egy részét jelenti (szállásköltség, fuvarozási költség, tanú díja, tolmácsdíj, postaköltség) nincs akadálya annak, hogy e költségeket a pénzforgalmi szemléletre tekintettel azok tényleges felmerülésükkor számolja el a bevételével szemben az önálló bírósági végrehajtó.

Abban az esetben, ha az önálló bírósági végrehajtó bejelentkezik az eva hatálya alá, akkor a bejelentkezés évében az adóév utolsó napján megszerzett bevételnek kell tekinteni azt az összeget, amely őt megillette. Ez annyit jelent, hogy a munkadíj és költségátalány előlege díjjegyzék elkészítésének hiányában nem minősül bevételnek, a díjjegyzék elkészítésekor pedig evás bevétel lesz. Amennyiben a díjjegyzéket az evá -s időszak előtt kiállította a magánszemély ,akkor az adóév utolsó napján megszerzett bevételnek kell tekinteni a díjjegyzék szerinti munkadíj és költségátalány összegét.