Kettõs könyvvitelre kell áttérnie 2004. január 1-jétõl az összes olyan magyarországi vállalkozásnak, amely eddig csupán naplófõkönyvet (egyszeres könyvvitelt) vezetett. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok – közülük a legtöbb a betéti társaság – utoljára 2003-ben vezethettek egyszeres könyvvitelt.

A számvitelrõl szóló – 2001. januárjától hatályos – törvény elõírja, hogy legkésõbb 2004-tõl át kell térnie a kettõs könyvvitelre az összes jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak (betéti társaság, közkereseti társaság), illetve az iskolaszövetkezeteknek és a jogi személyiséggel rendelkezõ munkaközösségnek.

Az adózás rendjérõl szóló törvény szerint elvileg mindenkinek külön-külön be kellene jelentenie, hogy áttér az új könyvvezetési rendre – ez azonban most felesleges, mert az APEH – az adózók érdekeit szem elõtt tartva, adminisztrációs terheik mérséklése érdekében – hivatalból hajtja végre a bejegyzést.

Néhány – a törvény alapján és a külön kormányrendeletben szabályozott – esetben nincs áttérési kötelezettsége például az alapítványoknak, egyesületeknek, ügyvédi irodáknak, ha eddig is egyszeres könyvvitelt vezettek.