Rekordnagyságú, 792,4 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal 2003-ban. Ez 384,4 millióval több a két évvel ezelőtti összegnél. Letöbb esetben kartell megállapodás miatt vetett ki bírságot a hivatal.

A Gazdasági Versenyhivatal 2003-ban rekordnagyságú, 792,4 millió forint bírságot szabott ki, ami 348,4 millióval több a 2002. évi összegnél – tájékoztatott Radványi Mihály, a GVH statisztikusa. A bírság összegének emelkedése a 2001-ben hatályba lépett versenytörvény-módosítás fokozatos alkalmazásának eredménye. Ez lehetővé tette, hogy a bírság felső limitje akár az elmarasztalt vállalkozás nettó éves árbevételének tíz százaléka is legyen.

Tavaly a legtöbb bírságot, 638,5 millió forintot kartell megállapodás miatt vetette ki a versenytanács. Ebből 360 milliót tett ki a mobiltelefon végződtetési díjáért kirótt, 203 milliót a mozi üzemeltetők kartelléért megállapított, és csaknem harmincmilliót a budapesti taxis társaságokra kivetett bírság.

A múlt évi összes bírságból további kilencvenmillió forintot a fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos esetek miatt róttak ki, 55,5 millió forintot az erőfölénnyel való visszaéléses esetek, 8,4 millió forintot a fúzió kontrollal kapcsolatos versenyszabály-sértések miatt.

Ezzel szemben 2002-ben a 444 milliós összes bírságból, 212 millió forintot kartell megállapodás miatt vetett ki a versenytanács, majd 192 millió forinttal az erőfölénnyel való visszaéléses esetek, 34 millió forinttal a fogyasztók megtévesztésével, míg 6,3 millióval a fúzió kontrollal kapcsolatos versenyszabály-sértések következtek.

Két évvel korábban, 2001-ben összesen csupán 73 millió forint bírságot szabott ki a versenyhatóság. Tavaly a 237 versenyfelügyeleti eljárásból 171 zárult határozattal, 66 még folyamatban van, ebből három ügy szünetel. Ehhez hasonlóan 2002-ben 234 eljárásból 174 határozat született. A GVH 2003-ban ötven törvénysértést állapított meg, néggyel többet, mint 2002-ben.

Az elmúlt év december végéig a legtöbb, 33 elmarasztaló határozat a fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatti ügyekben született. Az ilyen típusú ügyekben 19-szer megszüntették az eljárást. Fúzió kontroll ügyben öt törvénysértést állapítottak meg, hárommal kevesebbet, mint 2002-ben, emellett három megszüntető, 61 engedélyező lezárás történt.

Gazdasági erőfölényt hét esetben állapítottak meg 2003-ben, míg húsz alkalommal törvényszegés hiányában megszüntették az eljárást. Kartell-megállapodással kapcsolatban 2003-ban tízszer tártak fel törvénysértést, hattal több esetben, mint a korábbi évben. Négy esetben megszüntették az eljárást a versenybírák, egyszer engedélyezték a kartell-megállapodást, míg három alkalommal úgy ítélték meg, hogy nem volt engedélyköteles az eset.

Az ügytípusok arányát tekintve, a korábbi évhez hasonlóan, 2002-ben is a fúziók iránti kérelmek vezetnek 44 százalékkal, a fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos ügyek a korábbi évivel megegyező harminc százalékot képviseltek. Az erőfölénnyel való visszaélés miatt indított ügyek 15, míg a kartell-ügyek 11 százalékot tettek ki.

A GVH versenytanácsa 132 jogorvoslati kérelmet bírált el, ebből mindössze tíznek adott helyet. Döntéseivel szemben a Fővárosi Bíróság 19 fellebbezésből mindössze öt ügyben adott helyt a felperes kérelmének.