A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató.

A pályázatokat általános, ifjúsági, illetve joghallgatói tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:

  • az általános tagozatra a határozatlan időre kinevezett ügyész, illetve más, a továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott;
  • az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó, ügyészségi titkár, illetve határozott időre kinevezett ügyész;
  • a joghallgatói tagozatra jogi tanulmányt folytató egyetemi hallgató adhat be dolgozatot.

A pályázatok terjedelme legalább 20, de legfeljebb 80 gépelt oldal lehet.

Valamennyi tagozaton, külön a büntetőjogi, külön a büntetőjogon kívüli témákban egységesen:

1-1 első díj: 150.000 – 150.000 Ft
1-1 második díj: 100.000 – 100.000 Ft
1-1 harmadik díj: 80.000 – 80.000 Ft

A kiemelkedő pályamunkák szerzői ezen túlmenően külön díjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

A pályázatokat két példányban, a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya címére (1055 Budapest, V., Markó u. 16.), 2004. március 15. napjáig kell eljuttatni.

Az írásműveket az adott területek kiemelkedő szakemberei lektorálják. Értékelésük figyelembevételével Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére.

A pályadíjak kiosztására a 2004. június 10-i, Ügyészek Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Bővebb információk és pályázati témakörök:
http://www.mklu.hu/akt1.html ill. .rtf dokumentumként:
http://www.mklu.hu/dok/akt127.rtf