A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 12. §-ában foglaltak alapján, az egyéb feltételek fennállása esetén a magánszemély bevallást helyettesítő munkáltatói vagy ezzel egyenértékű elszámolást kérhet akkor is, ha az e törvényben foglalt következő adókedvezményeket kívánja érvényesíteni.

A munkáltató által a 2003. évi személyi jövedelemadó megállapításánál figyelembe vehető adókedvezmények

 • súlyos fogyatékosság miatt a magánszemélyt megillető kedvezmény,
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg kedvezménye,
 • megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye,
 • megállapodás alapján fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj kedvezménye,
 • magánnyugdíj-pénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye,
 • szellemi tevékenység kedvezménye,
 • lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg kedvezménye,
 • felsőoktatási tandíjként befizetett összeg kedvezménye,
 • felnőttképzés díjának kedvezménye,
 • oktatásban résztvevők egyes eszközbeszerzési kiadásainak (számítógép, számítástechnikai eszközök) kedvezménye (Sulinet),
 • az élet- és nyugdíjbiztosítás díjaként befizetett összeg kedvezménye,
 • közcélú adományként befizetett összeg kedvezménye,
 • közcélú adományként kiemelten közhasznú szervezet részére befizetett összeg kedvezménye,
 • családi kedvezmény.

Nem számolhat el munkáltató azzal a magánszeméllyel, akinek 2003. december 31-én adókedvezmény érvényesítése miatt, adóhitel-állománya van vagy az adóévre befektetési adóhitel visszafizetésére köteles.

A 2003. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról részletes tájékoztató az Adó és Ellenőrzési értesítő 2003. évi decemberi 13-14. számában jelent meg. A részletes tájékoztató az APEH honlapján (www.apeh.hu) is elérhető.