Az Alkotmánybíróság folytatja a legfőbb ügyész parlamenti interpellálhatóságával kapcsolatos indítvány tárgyalását.
Az alkotmánybírók megvitatják a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási per indításával kapcsolatos rendelkezését kifogásoló indítványt.

A testület foglalkozik a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvénynek a bizottságok feladataira vonatkozó egyes szabályait támadó indítvánnyal.

Az Alkotmánybíróság elé kerül a Magyar Köztársaságnak Ukrajnával, Szlovákiával, illetve Romániával kötött, a jószomszédság és az együttműködés alapjairól aláírt szerződései alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány is.