Az adózóknak az adókat – kivéve a magánszemélynek a jövedelemadóját, az egészségügyi hozzájárulását, és a járulékát – 1 000 forintra kerekítve kell bevallani. A kerekítés szabálya szerint 499 forintig lefelé, 500 forinttól felfelé kell kerekíteni.

A kerekítésnek kétféle módja lehetséges, ha egy adónemben egy adóéven belül több adómegállapítási időszak van.

Az egyik módszer az adó összegének minden egyes adómegállapítási időszakban 499 forintig a lefelé, 500 forinttól a felfelé kerekítése, s az ebből adódó különbözetet az adózó a továbbiakban nem veszi figyelembe. (Példa: januári kötelezettség 2 100 Ft, a februári 3 800 Ft. A bevallásban e két hónapra 2 000, illetve 4 000 Ft-ot kell szerepeltetni.)

A másik módszernél a kerekítésből származó különbözetet az adózó az adóéven belül, a következő adómegállapítási időszak ugyanazon adó vagy költségvetési támogatás összegénél korrekciós tételként figyelembe veszi. (Példa: ha januártól az adókötelezettség havi 1 400 forint, a kerekítéssel januárban 1 000 forint, februárban 2 000 forint az adókötelezettség, s ez ismétlődik tovább márciusban 1 000 forint, áprilisban 2 000 forint az adókötelezettség. Abban az esetben, ha januártól havi 1 600 forint az adókötelezettség, a kerekítéssel januárban 2 000 forint, februárban 1 000 forint, továbbá márciusban 2 000 forint, és áprilisban 1 000 forint az adókötelezettség.)

Az elmúlt években kialakult gyakorlatra tekintettel az adóhatóság mindkét megoldást elfogadja az adóbevallások kitöltésénél.