A közbiztonság érezhető javulását, a látható rendőrség megvalósítását nevezte a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára a rendészeti ágazat átalakítása legfontosabb céljának egy pénteki budapesti sajtótájékoztatón.

Tóth Zoltán szerint a látható rendőrség “azt jelenti, hogy a településeken a rendőr személyes jelenlétével kell, hogy erősítse az emberekben a közbiztonság érzetét, illetve az akcióképes rendőrség célkitűzéséhez is ez szükséges”.

A rendőrségnek – a Belügyi Közlönyben megjelent, és az újságíróknak kiosztott közigazgatási és rendészeti ágazati stratégia szerint – 2006-ra mindenki számára könnyen elérhető szervezetté kell válnia, amely képes időben és határozottan cselekedni, ügyfeleivel méltányosan bánik és az emberi jogokat minden körülmények között tiszteletben tartja. A tárca stratégiája szerint a rendőrségnek hatásosan kell foglalkoznia a megelőzés kérdéseivel is.

A bűnüldöző munka terén a prioritások közé tartozik az új büntetőeljárási szabályok alkalmazásával összefüggő problémák feloldása, a szolgálati ágak közötti munkamegosztás újragondolása.

Kiemelt szempont a “közösségi rendőri filozófia” érvényesítése: tekintve, hogy a lakosság nagy többsége kisebb településeken él, az itt szolgálatot ellátó rendőrök “közösségi” gondolkodásának kialakítása különösen nagy jelentőségű.

Ehhez kapcsolódóan hosszabb távon cél a körzeti megbízottak mentesítése a bűnügyi nyomozati munka alól, a jövőben ezt a szaktanfolyamokon felkészített nyomozó tiszthelyettesek végeznék.

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia az információ-gyűjtésnek és mind stratégiai, mind operatív szinten meg kell erősíteni a bűnelemzés szervezeti hátterét, ezért akár regionális kriminál-pszichológiai centrumok létrehozását is indokoltnak tartja a tárca stratégiájában.

A sürgősségi helyzetek kezelésének átalakítását is fontosnak tarja a BM stratégiája: a segélykérési lehetőségek bővítésével, a meglévő 112-es segélyhívó fejlesztésével, térmegfigyelő rendszerek kiépítésével szeretnék elérni a 15 percen belüli helyszínre érkezést.