A felügyelet egymillió forintos bírságot szabott ki a Raiffeisen Bank Rt.-re, és felszólította a jogszabályok betartására, valamint a kockázatkezelési terület szabályozásának kialakítására – derül ki a Magyar Tőkepiac szerdai számából.

A PSZÁF az EBKM fogyasztóvédelmi vonatkozására is felhívta a figyelmet. A PSZÁF többek közt kifogásolta a bank kockázatkezelési gyakorlatát, s kötelezte a hitelintézetet, hogy dolgozzon ki és alkalmazzon a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő értékpapír-letétkezelési szabályzatot. A Raiffeisennek át kell alakítania szervezeti, vezetési és irányítási rendszerét úgy, hogy a piaci kockázatok területén is biztosított legyen a feladat- és hatáskörök szétválasztása az üzleti, a banküzemi, illetve a kockázatkezelési funkciók ügyvezetési szintig történő elválasztásával. A felügyelet felszólította ezen kívül a bankot, hogy a likviditásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor pontosan, a jogszabályi előírások szerint teljesítse, s tegye alkalmassá számviteli és informatikai rendszerét a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó jövedelmek jogszabályi előírásoknak megfelelő elkülönített elszámolására, az EBKM vonatkozásában feleljen meg a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.