Megteremtődtek az Európai Unióhoz való csatlakozás még hiányzó feltételei a szellemi tulajdon területén – Az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvényeket módosító 2003. évi CII. törvény jogharmonizációs célkitűzései körében biztosítja hazánknak az európai közösségi védjegy- és formatervezési mintaoltalmi rendszerekbe való beilleszkedését.

Mindez több eljárási könnyebbséget eredményez a magyar bejelentők számára: bejelentéseiket a közösségi iparjogvédelmi hatósághoz, a spanyolországi Alicantében székelő Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz a Magyar Szabadalmi Hivatalnál is megtehetik, magyar ügyvéd, illetve szabadalmi ügyvivő is eljárhat a képviseletükben, így nem kényszerülnek külföldi képviselő – többnyire költséges – megbízására. A csatlakozással ugyanis a hazai ügyvédek és szabadalmi ügyvivők számára megnyílik annak lehetősége, hogy a közösségi védjegy- és mintaoltalmi hatóság előtt hivatásszerű képviseletet lássanak el.

A szerzői jogi törvény módosításának legfontosabb célja a szerzői jogot az információs társadalom kihívásaihoz igazító, 2001-ben elfogadott közösségi irányelvhez való jogközelítés. A közösségi joghoz való igazodás a szerzői jogi irányelvi szabályok mellett a szerzői jog terén is igényli egyéb elvek, normák, joggyakorlati tételek figyelembevételét, különösen az áruk szabad áramlása, a határokon átnyúló szolgáltatás szabadsága, az egyes diszkrimináció-tilalmak és a versenyjog szempontjából.

A törvény a közösségi joghoz való igazodáson túl erősíti a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot azzal, hogy a nemzetközi iparjogvédelmi lajstromozási rendszerekre vonatkozó illeszkedési szabályokat beilleszti a védjegytörvénybe és a formatervezési minták oltalmáról szóló törvénybe. Az illeszkedési kérdések rendezése előmozdítja mind a Magyarországra irányuló bejelentői aktivitást, mind pedig a hazai vállalkozások, illetve alkotók külföldi jogszerzését.

Ami a gyakorlati tapasztalatok tükrében történő módosítást illeti, a legnagyobb horderejű változást a felszólalási rendszerre történő áttérés jelenti a védjegy lajstromozására irányuló eljárásban.

2003. évi CII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról:
http://www.hpo.hu/…0312/01.html

Indokolás az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvényhez:
http://www.hpo.hu/…2003-102.doc