Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a rendőrségről szóló törvénynek az élethez való joggal kapcsolatos egyes szabályait kifogásoló indítványt. A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az Alkotmányba ütközik a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a kötelező jogi képviseletre vonatkozó egyik rendelkezése.

Az alkotmánybírák foglalkoznak a területszerzési eljárásról szóló törvénynek a községgé nyilvánítással összefüggő egyik rendelkezését kifogásoló indítvánnyal.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint alkotmányellenes a szerencsejáték szervezéséről szóló törvénynek a pénznyerő automatákra vonatkozó több rendelkezése is.