Az új törvény alapvetően a vállalkozói környezet javítását, a magyar gazdaság versenyképesebbé válását szolgálja, a magyar vállalkozások számára közvetlen és érzékelhető előnyöket biztosítanak, és ezáltal a kis- és középvállalkozások nagyobb szerepet tölthetnek be a gazdaság fejlesztésében és növekedésében.

Az új törvénnyel a kis- és középvállalkozásokat érintő Európai Uniós – közösségi és hazai jogi szabályozáshoz illeszkedően – hosszú távon – rögzíthetők a kis- és középvállalkozás fejlesztésének egységes keretszabályai, és pontosításra kerültek a támogatandó területek és a szektor támogatása érdekében mozgósítható, alkalmazható eszközrendszer.

Az új definíció bevezetésével több vállalkozás indulhat a támogatások megszerzéséért, illetve a támogatási, finanszírozási konstrukciókban többen vehetnek részt. A definíciót bevezetése két lépcsőben történik: az átmeneti időszak hazánk E-csatlakozástól 2005. január 1-ig tart, a végleges szabályozás 2005. január 1-jén lép érvénybe.

Az új definíciók hatására a kis- és közepes vállalkozások részesedése a különböző erőforrás és teljesítménymutatókból várhatóan 3-7,5 százalékkal nő. Becslések szerint a szektorban a foglalkoztatottak aránya 3,2%-kal, a saját tőke aránya 6,3%-kal, a bruttó hozzáadott értékhez való hozzájárulás 7,5%-kal, az export értékesítés aránya 5.4%-kal nőhet.

Az új definíció szerint 2005-ben a majdnem ezer vállalkozás átsorolása történik meg. Az árbevétel- és mérleg-főösszeg korlátok változásával összefüggésben az új szabályok szerint a jelenlegihez képest csökkenne a mikro- és a közepes, növekedne a kisvállalkozások száma. A mikro-, kis- és közepes vállalkozások arányai egymás közt is eltolódnak. Az érvényes szabályozás szerinti közepes vállalkozások közül 4000 mikro- és kisvállalkozássá válik a tervezett szabályozás szerint.

Definíció : Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának és általában a KKV-k EU-konform kiemelt kezelésének alapfeltétele az egységes definíció, amely az Európai Unió területén is az egységes fogalom használat céljából készült.

A jelenleg érvényes és az új definíció közti lényeges különbség:

  • a mikrovállalkozások korábbinál pontosabb körülhatárolása;
  • a kis- és a közepes vállalkozások mérleg-főösszeg és árbevétel-határainak megnövelése.
  • a korábbi – 25%-os állami, önkormányzati vagy nem KKV tulajdoni részesedésre vonatkozó – függetlenségi kritérium helyett részletesebb megoldással lesznek a vállalkozások egymástól megkülönböztethetőek.

Az uniós csatlakozásától 2005. január 1-ig tartó átmeneti időszakban KKV-nak fog minősülni az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió eurónak megfelelő forint összeg, vagy mérleg főösszege legfeljebb 27 millió eurónak megfelelő forint összeg lesz.

2005. január 1-től azonos foglalkoztatotti létszámkorlát mellett a KKV-k éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forint összeg, illetve mérleg főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forint összeg lehet.

Az átmeneti időszakban kisvállalkozásnak fog minősülni az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele 7, vagy mérleg főösszege legfeljebb 5 millió eurónak megfelelő forint összeg.

2005-től ebben az esetben sem változik a foglalkoztatotti létszámkorlát, azonban az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg egyaránt legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forint összeg lesz. Az átmeneti időszakban a mikro-vállalkozásokat továbbra is csak a foglalkoztatotti létszámkorlát fogja megkülönböztetni a kisvállalkozásoktól, ugyanúgy 10 főnél kevesebb lehet, 2005-től azonban mind az éves nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg tekintetében belép a legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forint összegre vonatkozó korlát.