Az ingatlan-nyilvántartási szabályok módosításával hozzáférhetőek lesznek a széljegyek adatai, megszűnik a tartós földhasználat intézménye és központosítják az adattárolást.

Az ingatlan-nyilvántartási törvény apróbb kiigazítására készül a tárca, de nem kívánják megváltoztatni az egységes ingatlan-nyilvántartást. A minisztérium június 30-ig befejezi a hátralékos ügyiratok feldolgozását a fővárosi földhivatalnál. Az egész országra kiterjedően végeznek a személyes adatok aktualizálásával is, és továbbfejlesztik az informatikai hálózatot. Az informatikai fejlesztésekre az Európai Unió Phare-programja keretében nyolcmilliárd forintot fordítanak.

A tavaszi törvényalkotási tervben szereplő módosítás egyszerűsíti az állampolgárok hozzáférését az iratokhoz. Az egyik tervezett változtatás után a jövőben lehetővé válik, hogy azok az iratok is megtekinthetőek legyenek, amelyek alapján a nyilvános ingatlan-nyilvántartást vezetik. A széljegyről például tudomást szerezhet az érdeklődő, de az is, aki jogügyletet kíván kötni, szeretné tudni, mi van a széljegy „mögött”. Ezért bár korlátozottan, de lehetővé kívánják tenni a hozzáférést. A tartós földhasználatot megszüntetik.

Bővebben:
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?…