A beadvány kifogásolta, hogy az MSZP fórumozóinak figyelmét arra hívják fel, hogy az mszp.hu rögzíti és tárolja a hozzászólások mellett azt az IP címet, amiről a hozzászólás érkezett. Kétségbe vonta, hogy ez a támadások elleni védekezés hatékony eszköze volna, mert hackelni nem regisztrált felhasználók szoktak, ebből következően a jelzett személyes adatok rögzítése fölösleges.

Ügyiratszám: 1790/A/2004-3.

Tisztelt […]!

Ön beadvánnyal fordult hozzám, melyben a Magyar Szocialista Párt honlapján bevezetett gyakorlatával, valamint a honlap módosított adatkezelési elveivel összefüggésben fogalmazott meg észrevételeket.

Beadványában kifogásolta, hogy az MSZP fórumozóinak figyelmét arra hívják fel, hogy az mszp.hu rögzíti és tárolja a hozzászólások mellett azt az IP címet, amiről a hozzászólás érkezett. Levelében kétségbe vonta, hogy ez a támadások elleni védekezés hatékony eszköze volna, mert hackelni nem regisztrált felhasználók szoktak, ebből következően a jelzett személyes adatok rögzítése fölösleges.

Feltett kérdéseire, valamint észrevételeire válaszul az alábbiakról tájékoztatom:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) célja annak biztosítása, hogy személyes adataival mindenki maga rendelkezzen [1. § (1) bekezdés)].

Az adatvédelmi biztos gyakorlatában az IP cím – amennyiben annak ismeretében a felhasználó azonosítható – személyes adatnak tekintendő (Avtv. 2. § 1. pont). Az IP cím személyes adat jellegét bármely fórumon történt hozzászólás esetén megőrzi.

A honlap szerkesztőjének, illetve üzemeltetőjének az internetes szokásjog szerint jogában áll meghatározni, hogy milyen eszközökkel kívánja biztosítani az oldal működésének zavartalanságát. A felhasználó az internetes honlap felkeresésével és regisztrálással tulajdonképpen elfogadja annak adatkezelési és moderálási elveit. Adatvédelmi szempontból nem kifogásolható, ha a szerkesztő, illetve üzemeltető a fórumon való hozzászólás feltételéül szabja bizonyos személyes adatok megadását, illetve a hozzászólók IP címét tárolja.

A szerkesztő, illetve üzemeltető kötelessége tájékoztatni az oldal látogatóit arról, hogy a hozzászólás kapcsán milyen műveleteket végez a személyes adatokkal, illetve a megszerzett adatok állományának milyen sorsa lesz, hogy a felhasználók meghozhassák döntésüket: ilyen feltételek mellett igénybe kívánják-e venni az adott szolgáltatást. Amennyiben a tájékoztatás tudomásul vétele mellett a felhasználó igénybe veszi a szolgáltatást, személyes adatáról az Avtv.-ben megfogalmazott szabályok és elvek szerint rendelkezik.

A fentebb leírtakkal összhangban a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata (Tartalomszolgáltatási Kódex) 3.3. pontja rögzíti, hogy „a Tartalomszolgáltató joga és kötelessége, hogy az általa felhasználói tartalmak elhelyezésére biztosított felületekhez az ott való megnyilvánulás szabályait, normarendszerét leíró dokumentumokat csatoljon, és azokban foglaltakat a korlátozott felelősségviselés elvének megfelelően érvényesítse”.

Az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása akkor tekintendő megadottnak, ha az megfelel az Avtv. 2. § 6. pontjában rögzített definíciónak (hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez).

Álláspontom szerint az mszp.hu gyakorlata és adatkezelési elvei nem sértik a hatályos adatvédelmi jogszabályokat, tekintettel arra, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatás mellett, önkéntesen hozhatják meg döntésüket arról, hogy bizonyos személyes adataikat a szerkesztő, illetve az üzemeltető rendelkezésére bocsátják-e.

A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos kérdésekben forduljon hozzám továbbra is bizalommal.

Budapest, 2005. január 25.
Dr. Péterfalvi Attila

Megjegyzés: az mszp.hu adatvédelmi elveit tartalmazó oldalt a http://www.mszp.hu/index.php?… címen találják.