A nevelési oktatási intézmények saját tanulóik részére történő bérletvásárlásainál 2005. január 1-jétől akkor vehető igénybe fogyasztói árkiegészítés, ha a diák lakóhelyén vagy a településhez tartozó külterületi lakott helyen alapfokú tanintézet nem működik.

A körzetileg illetékes nevelési-oktatási intézmény telephelye és a diák lakóhelye közötti útvonalra szóló (helyközi közlekedés), az iskola által megvásárolt bérlet után a tanulmányi időszakra vonatkozóan (szeptember-június hónapokban) igényelhető a fogyasztói árkiegészítés.

Alapfokú tanintézetnek minősül az általános iskola 1-8 évfolyama. A fogyasztói árkiegészítés igénybevétele szempontjából az az általános iskola számít körzetileg illetékes oktatási intézménynek, amelyben olyan tanköteles korú tanulók nyertek elhelyezést, akiknek a lakóhelyén nem működik a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskola, illetve amelyben a más településen lakó tanulók a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben szabályozott országos szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nyertek elhelyezést.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a közlekedési szolgáltatónál történő fogyasztói árkiegészítés igénybevételének vizsgálatakor fokozott figyelmet fordít a fentiekben ismertetett feltételek teljesülésének ellenőrzésére. A közlekedési szolgáltató akkor veheti igénybe a fogyasztói árkiegészítést, ha rendelkezik az iskola igazolásával arról, hogy az megfelel a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 2005. január 1-jétől hatályos 4. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt, és a fentiekben részletezett feltételeknek.

Az iskola a fentiek szerinti nyilatkozatot tartalmazó igazolását a bérlet vásárlásakor adja át a szolgáltató részére. Az iskolának a kiállított igazolással összefüggésben vezetett nyilvántartásában szerepel annak a körzetileg hozzátartozó tanulónak a neve, lakóhelye, évfolyama, és az adott esetben a tanuló elhelyezésére vonatkozó szakvélemény, aki részére az adott hónapban az iskola a bérletet megvásárolja, és amellyel szükség esetén a közlekedési szolgáltató részére a kiállított igazolást alátámaszthatja. Az iskola a szolgáltató részére átadott igazolás másolatát a bérletvásárlásról szóló, nevére kiállított számlához mellékeli.
A Közleményben foglaltak 2005. január 1-jétől alkalmazandók.