Összefonódás engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be A Gazdasági Versenyhivatalhoz (továbbiakban: GVH) a Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG (továbbiakban Henkell). Kérelmében engedélyezni kérte a Walton Pezsgőgyár Részvénytársaság által gyártott “Pompadour”, “Claudius Ceasar”, “Voila”, “Kölyök” és “Hungasekt” kereskedelmi márkák tulajdonjogának mint vállalkozás-résznek a megszerzését.

A kérelem alapjául szolgáló adásvételi szerződés 2005. február 28-án kelt. Jelen összefonódást megelőzően, egy 2005. január 25-i adásvételi szerződéssel, a Henkell már megszerezte a Walton Pezsgőgyár Rt.-től a “Walton” kereskedelmi márka tulajdonjogát. Ezen tranzakció nem engedélyköteles, mivel a Walton kereskedelmi márka 2004. éves forgalmazásából elért árbevétel nem haladta meg az 500 millió forintot, azaz a versenytörvény szerinti engedélykérési küszöbszámot.

A fent felsorolt márkák megszerzése miatt indított összefonódás engedélyezési eljárás a kérelem alapján 2005. március 30-án elindult. A GVH eddigi elemzései alapján részletes vizsgálatra kerül sor, mert a tranzakció nem minősül nyilvánvalóan engedélyezhetőnek, így nem esik a GVH közleményében meghatározott úgynevezett egyszerűsített eljárás kereteibe.