Az Alkotmánybíróság hétfőn folytatja a Fidelitasnak a privatizáció leállítására irányuló országos népszavazási kezdeményezését jóváhagyó OVB határozat alkotmányosságának vizsgálatát. A szervezet azt akarja elérni népszavazás útján, hogy az Országgyűlés azonnali hatállyal állítsa le a gazdasági társaságokban és a közhasznú társaságokban meglevő állami tulajdon privatizációját.

A testület az Országos Választási Bizottságnak egy másik országos népszavazási kezdeményezést elfogadó határozatával is foglalkozik. A Magyar Nyugdíjasok Pártja azt szeretné elérni, hogy a minimálnyugdíj a mindenkori nyugdíjas létminimum összegére legyen felemelve, és az efeletti nyugdíjakat ennek figyelembe vételével arányosan emeljék.

Egy indítványozó szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn, mert az Országgyűlés sem a büntetőeljárásról szóló, sem pedig az illetékekről szóló törvényben nem biztosított illetékkedvezményt a terhelt, a védő, valamint a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője számára.

Egy másik indítványozó szerint az általános forgalmi adóról szóló, illetve az adózás rendjéről szóló törvény, továbbá a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló rendelet egyes szabályai alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.

Kedden az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló kormányrendelet egyik előírása.

A testület elé kerül több olyan indítvány is, amely az adózás rendjéről szóló törvény számos rendelkezését kifogásolja.