Az Igazságügyi Minisztériumban elkészült a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról törvényjavaslat szakmai tervezete. A tárca megkezdte az előterjesztés államigazgatási egyeztetését.

A büntetőeljárás jogorvoslati rendjének átalakítása, s több, a gyakorlatban felvetődött jogalkalmazás kérdés megválaszolása mellett, a tervezet néhány új jogintézményt is szabályoz. Így például meghatározza a távoltartás büntetőeljárási normáit, s az eljárások elhúzódása miatt alkalmazható kifogás jogintézményét.

Az előterjesztés, a lakhelyelhagyási tilalom szabályait alapul véve, a távoltartást büntetőeljárási kényszerintézkedésként határozza meg.

A távoltartásnak alapvetően az a célja, hogy az eljárások elhúzódása mellett is megfelelő és gyors védelmi eszközt biztosítson a sértett vagy a közös háztartásban élő kiskorú részére az eljárás jogerős befejezése előtt azzal, hogy a bizonyítási eljárás sikerét elősegíti. Erre a célra a távoltartás, mint kényszerintézkedés lehet alkalmas. Távoltartás csak akkor rendelhető el, ha a terhelttel szemben nem rendeltek el olyan más kényszerintézkedést, amely a távoltartás elrendelését kizárttá teszi. A távoltartó határozat elrendelését kizárttá teszi az előzetes letartóztatás (129. §) az ideiglenes kényszergyógykezelés (Be. 140. §), és a házi őrizet (Be. 138. §). Az előterjesztés szerinti új kényszerintézkedés hatálya alatt a terhelt köteles a bíróság által meghatározott lakást, területet, körzetet elhagyni, és oda a bíróság által meghatározott ideig nem térhet vissza, illetve köteles magát távol tartani a bíróság által meghatározott személytől, különösen e személy lakó- és munkahelyétől, oktatási intézményétől, továbbá tartózkodni attól, hogy bíróság által meghatározott személlyel telefonon, levélben, vagy bármilyen más módon közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen.

A kifogás egy sajátos jogorvoslati forma, amelynek lényege, hogy a mulasztó bíróságot a mulasztás kiküszöbölésére sarkallja, akár saját hatáskörbe, akár a fellebbezési bíróság határozata alapján. (A Polgári Perrendtartás és a bírósági szervezeti, illetőleg jogállási törvények ez irányú módosításáról külön előterjesztés készül.)
Büntető ügyekben az eljárások elhúzódását megakadályozó jogintézmény, a tervezet szerint, akkor terjeszthető elő, ha (akár az első-, akár a másod-, akár a harmadfokú) bíróság

  • a Be.-ben a számára valamely eljárási cselekmény elvégzésére vagy határozat meghozatalára előírt eljárási határidőt nem tartotta meg, vagy
  • az ügyész, az eljárásban részt vevő személy, a megkeresett szerv vagy személy, a tanú vagy a szakértő részére az eljárási cselekmény elvégzésére határidőt tűzött ki, amely eredménytelenül eltelt, és a bíróság a mulasztóval szemben nem alkalmazta a törvény által lehetővé tett intézkedéseket.

Be. előterjesztés:
http://www.im.hu/…rjesztes.doc
Be. tervezet:
http://www.im.hu/…5.04.21..doc