Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ma hivatalában fogadta Robert S. Muellert, az FBI főigazgatóját, aki a budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) megnyitásának 10. évfordulójára látogatott Magyarországra. A tárgyaláson részt vett Lamperth Mónika belügyminiszter is.

A megbeszélések során a miniszterelnök kiemelte, Magyarország egyidejűleg elkötelezett a transzatlanti szövetség és az európai integráció elmélyítése iránt. A magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatrendszer kiemelten fontos és sikeres elemét alkotja a bűnüldözési és igazságügyi együttműködés. Magyarország elkötelezett a terrorizmus elleni harcban, szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal a szervezett bűnözés, a korrupció és a kábítószer kereskedelem elleni fellépésben. Gyurcsány Ferenc külön hangsúlyozta a jogállamiság normáinak fontosságát, a jogkövető magatartás általános társadalmi elfogadottságának megerősítését célzó lépéseket.

Mueller FBI igazgató köszönetét fejezte ki a Nemzetközi Rendészeti Akadémia felállításához és működtetéséhez nyújtott magyar támogatásért. Az akadémia működésének tíz éve alatt nem csak a kétoldalú kapcsolatokban bizonyult nagyon hasznosnak, de fontos hozzájárulást tett a környező régió rendőri vezetőinek képzéséhez, a demokratikus átalakítás folyamatának meggyorsításához. Az ILEA keretében megvalósuló regionális együttműködés figyelmének előterébe a korrupció és a szervezett bűnözés elleni fellépés, a jogállamiság normáinak erősítése került.

Az FBI főigazgatója hangsúlyozta, hogy az európai integráció folyamata mellett továbbra is nagy jelentőséget tulajdonítanak a kétoldalú rendőri együttműködésnek. A Magyarországgal fenntartott kapcsolatokat példaértékűnek nevezte abból a szempontból is, hogy sikeresen működik az FBI és az ORFK szervezett bűnözés elleni közös munkacsoportja. Elismerését fejezte ki azért az előrelépésért, amit a legutóbbi időszakban Magyarország az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében tett.

Gyurcsány Ferenc és Robert Mueller értékelték a nemzetközi terrorizmus jelentette kockázatot is. Egyetértettek abban, hogy bár a globális terrorizmus a nemzetközi közösség valamennyi állama számára kockázatot jelent, Magyarország nem tartozik a kiemelten veszélyeztetett országok körébe.