A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. május 17-én tartott tárgyalásán megállapította, hogy az egy gazdasági egységet alkotó Városüzemeltető és Fenntartó Kft. és az Anubisz Kft. visszaélt közös erőfölényével. Az eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben – egyetemleges kötelezettként – két millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

Az Anubisz Kft.-nek többségi üzletrész tulajdonosa a Városüzemeltető és Fenntartó Kft., amely erőfölényben van a temető üzemeltetési piacon, melynek része a ravatalozói piac. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. által üzemeltetett mosonmagyaróvári temető ravatalozójának használati díját 2002. január elsejével tisztességtelenül állapította meg, mert a VÜF Kft. részben olyan költségeket fizettetett meg a temetkezési vállalkozásokkal, és kényszeríttette őket ezzel a saját temetkezési díjaikban való érvényesítésre, amelyeket az önkormányzat megtérít.

A megállapított díjat az Anubisz Kft a 2002-2004-es években, csak részben érvényesítette temetkezési szolgáltatási díjaiban. Ezzel akadályozta más temetkezési vállalkozások piacra lépését, mivel a többi temetkezési vállalkozás a gazdaságos működést csak az Anubisz Kft-nél magasabb temetkezési díjak mellett volt képes megvalósítani.