Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik azokkal az indítványokkal, amelyek az ügyvédekről szóló törvény egyes rendelkezéseit támadják.

Egy másik indítványozó a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény több rendelkezése alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.

Kedden kerül a testület elé az az indítvány, amely a büntetőeljárásról szóló törvénynek a tanúk díjazásáról szóló szabályozását kifogásolja.

Az alkotmánybírók megtárgyalják a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló kormányrendelet egyik rendelkezését vitató indítványt.

Az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény több rendelkezése is.