Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely a Polgári perrendtartásról szóló törvény több rendelkezését támadja.

Egy indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát kérte, mert az Országgyűlés nem állapította meg az illetékekről szóló törvényben a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások illetéke körében a fellebbezési illeték mértékének felső határát.

Egy másik indítványoz az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény egyik szabályának alkotmányosságát kérdőjelezi meg.

Kedden kerül a testület elé az az indítvány, amely a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény egyik rendelkezését kifogásolja.

Az alkotmánybírók megtárgyalják megtárgyalják az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény egyik szabályát vitató indítványt.