A társasági adó, az innovációs járulék, valamint a kettős könyvvitel vezetésére kötelezettek esetében a szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása, befizetése ekkor esedékes. Ugyanez a határideje az eva, valamint az evások szakképzési hozzájárulása bevallásának, befizetésének is!

Társasági adó

Az adóévre megállapított társasági adó és osztalékadó kötelezettségről az adóévet követő év május 31-éig kell a bevallást benyújtani.

Az adózónak az adóévre megállapított társasági adó és a megfizetett adóelőleg különbözetét szintén az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetnie, illetve a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelnie.
A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózó a társasági adó és osztalékadó bevallását, illetve pénzügyi rendezését az adóév utolsó napját követő 150. napig teljesíti.

Innovációs járulék

A befizetett előleg és a járulék éves nettó összege közötti különbözetet az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig (amennyiben az üzleti év azonos a naptári évvel, akkor május 31-éig) kell bevallani, befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

Szakképzési hozzájárulás

A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év második hónap 15. napjáig (a naptári évvel azonos üzleti év esetén február 15-éig) kellett bevallani és megfizetni.

A kettős könyvvitelt vezető adózó a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig bekövetkezett – az üzleti évről készült bevallásában figyelembe nem vett – változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig (a naptári évvel azonos üzleti év esetén május 31-éig) vallja be és fizeti meg.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az adóalany az adóév első három negyedévére eva-előleget fizet a negyedévet követő hó 12. napjáig.

Az előleg és a tényleges kötelezettség közötti különbözetet a bevallás benyújtására előírt időpontig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

A bevallás határideje egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti és betéti társaság esetében az adóévet követő év február 15., a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adózók esetében az adóévet követő év május 31.
Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén a bevallást a megszűnést követő 45 napon belül kell benyújtani. Ez az időtartam a számviteli törvény hatálya alá tartozók esetében a megszűnést követő 150 nap.

A szakképzési hozzájárulást az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók negyedévente állapítják meg, s az egyes negyedévekre megállapított előlegeket az adóévre vonatkozó eva bevallásban vallják be. A szakképzési hozzájárulást az I.-III. negyedévre a negyedévet követő hónap 12-éig, az adóév utolsó negyedévére megállapított összeget az egyszerűsített vállalkozói adó megfizetésére előírt határidőig kell befizetni.