Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2005. május 10-étől hatályos 54. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állami adóhatóság közzéteszi honlapján az általa nyilvántartott adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózók nevét, elnevezését, valamint adószámát.

A lista közzétételének – a törvényszakaszban is rögzített – célja az, hogy az adózók megfelelő információkkal rendelkezzenek az őket terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez.

A fenti adatokat tartalmazó lista az APEH honlapján – http://www.apeh.hu – érhető el.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az internetes adatbázisban – az Art. 54. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – nem szerepelnek azon adózók adatai, akik (amelyek) nem alanyai az általános forgalmi adónak, így különösen:

  • a közhatalom gyakorlására jogosult szervek;
  • az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai;
  • azon adózók, akik (amelyek) adószámát az állami adóhatóság törölte;
  • azon adózók, akik részére az állami adóhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál keletkezett adókötelezettségük miatt képezett adószámot;
  • a kizárólag képviseletet ellátó személyek, akiket csak járulékfizetési kötelezettség terhel.