A Magyar Reklámszövetség a napokban az érintett szakminisztériumok, illetve a MEH felé hivatalosan is jelezte, nem ért egyet a tervezett gyógyszertörvény gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos változtatásaival. Az MRSZ a nyilvánosság elé lépve is hiányolta a szakmai egyeztetést a gyógyszerreklámok szabályozásának ügyében.

Az MRSZ álláspontját figyelembe véve végül a Kormány döntése értelmében az emberi alkalmazásra kerülo gyógyszerekrol és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat benyújtására a gyógyszerreklámra vonatkozó rendelkezések nélkül került sor. Az MRSZ üdvözli a döntést és fontos jelzésnek tartja, hogy a kormány figyelembe vette a szervezet szakmai álláspontját.

Az MRSZ véleménye szerint jogi-szakmai hiba lett volna megbontani a hatályos, ún. “gazdasági reklámtörvény” (Grtv.) logikai rendszerét és a gyógyszertörvénybe helyezni a reklámozással kapcsolatos rendelkezéseket, hiszen ezáltal elindulhatott volna egy olyan nem kívánt folyamat, melynek eredményeképpen valamennyi egyedi árura, szolgáltatásra (mint például a dohány, loszer, fegyver, alkohol, stb.) vonatkozó reklámszabályozás külön ágazati törvényben kerülne megfogalmazásra.

Az egységes reklámfelügyeleti rendszer is megbontásra került volna, hiszen a fogyasztóvédelem hatáskörébol – a tervek szerint – indokolatlanul kikerült volna a jogellenes gyógyszerreklám vizsgálati eljárása.

Hangsúlyozni szükséges, hogy Magyarország az egységes reklámtörvénnyel az Unióban az e jogterületet szabályozó államok között is az elsok között van, hiszen az egységes törvényi szabályozás még ma is ritka a tagállamokban.