A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló 2004. évi CII. törvény (Hpk. tv.) 3. § (5) bekezdése szerint az adóalapot növeli a jövedelemre tekintettel külföldön megfizetett, ráfordításként elszámolt adó összege.

A rendelkezés nem tartalmaz külön utalást az alkalmazás vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy a Hpk. tv. szerinti jövedelemmel összefüggésben külföldön megfizetett adó az adóalapot minden esetben növeli. Amennyiben a nemzetközi szerződés a külföldön a Hpk. tv. szerinti jövedelem után fizetett adót adóvisszatartás formájában engedi meg levonni, és ha a külföldön megfizetett adó meghaladja a különadót, a le nem vont külföldön fizetett adó a társasági adónál adóvisszatartás formájában érvényesíthető. A különadóba beszámított összeget nem lehet más jövedelemadóba beszámítani, azonban a be nem számított adóra a más adóra vonatkozó törvényi előírások, illetve az egyezmények alkalmazandók.