A héten továbbra is kiemelt téma marad az Alkotmány, miután a brit kormány bejelentette, hogy elhalasztja az Alkotmányról szóló referendumot. Közben folytatódnak a színfalak mögötti tárgyalások az EU költségvetésről, amelyről a luxemburgi elnökség immár második javaslatát nyújtotta be a tagállamoknak.

A külügyminiszterek már vasárnap este ülnek össze, hogy előkészítsék az öt nappal később rendezendő, a költségvetésről és az Alkotmányról szóló EU csúcsot.

Az eurózóna pénzügyminiszterei hétfőn este találkoznak, hogy megvitassák a francia és a holland népszavazások euróra gyakorolt hatását. A valuta amúgy is gyengélkedő pozícióit tovább rontotta, hogy múlt héten az olasz népjóléti miniszter bejelentette, Olaszországnak vissza kellene térnie a lírához. A 25-ök pénzügyminiszterei kedden ülnek össze.

Költségvetés
Az Európai Parlament júniusi ülésére Strasbourgban kerül sor. A költségvetés mellett a fő téma természetesen az Európai Alkotmányszerződés lesz. A képviselők azonban mindenekelőtt véglegesítik álláspontjukat az EU 2007-2013 közötti pénzügyi perspektívájáról, vitáznak és szavaznak a német Reimer Boge által készített jelentésről, amely a költségvetést a GNI 1,1 százalékában maximálná. (Ellentétben az Európai Bizottság 1,14 százalékos javaslatával) A jelentés másik fő eleme szerint nem szabad növelni a mezőgazdasági kiadásokat Bulgária és Románia 2007-es csatlakozásakor.

Stabilitási és Növekedési Paktum
Az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Stabilitási és Növekedési Paktum reformjáról. A bizottsági szavazáson a képviselők arra hívták fel a figyelmet, hogy a reformoknak nem szabad a költségvetési fegyelem rovására menniük.

Fizetések
A képviselők az EU elnökségének javaslatáról is vitáznak, amelyben a soros enök a képviselői fizetések és költségelszámolások szabályait fektette le.

Barroso
Szerdán szavaz a Parlament a Barroso európai bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. Az indítvány várhatóan elbukik, miután azt egyik meghatározó politikai erő sem támogatja.

Ráadásul a szavazás előfeltétele, hogy a voksolás idején is a képviselők tíz százalékának aláírása (legalább 74) legyen a listán, márpedig korábban több előterjesztő is kihúzta magát a dokumentumról.

A parlamenti vita összefoglalója, a bizalmatlansági indítvány szövege, az azt aláíró képviselők névsora és a vonatkozó házszabályi rendelkezés itt olvasható.

Olaszország célkeresztben
Kedden Olaszország kerül a célkeresztbe, miután az Európai Bizottság várhatóan bejelenti: megindítja ellene a deficiteljárást, miután az ország 2003-ban és 2004-ben is megsértette a stabilitási paktum előírásait.

A héten az Európai Bizottság várhatóan közzéteszi javaslatát az állami támogatások szabályainak reformjáról is.