Az Európai Parlament nem szeretné, ha túlságosan fellazulnának a stabilitási és növekedési paktum előírásai. A képviselők szigorítanák a jogszabályi definíciókra és a deficittúllépés korrigálásának határidejére vonatkozó szabályokat is.

A Parlament a túlzott költségvetési hiányokról szóló konzultatív, valamint a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítése és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása című, együttműködési eljárásban tárgyalt jelentést is elfogadta.

Az EU állam- és kormányfői 2005 tavaszi tanácskozásukon állapodtak meg a stabilitási és növekedési paktum reformjáról. A Bizottság ennek megfelelően kezdeményezte a paktum jogi keretét adó két rendelet módosítását.

Mindkét jogszabály esetében a Tanács hozza majd meg a végső döntést. A deficit túllépéséről szóló jogszabályban a képviselők pontosítanák, mit is jelent a megengedett, GDP-arányosan három százalékos deficit „kivételes és átmeneti túllépése” a túlzott költségvetési hiány esetén követendő eljárásban. A képviselők egy egyértelmű listán sorolnák fel azokat az eseményeket, amelyek hatással lehetnének a deficit kiszámítására. Ezen túlmenően az EP legfeljebb három évet adna arra, hogy a megengedett hiányt túllépő ország megfelelően korrigálja a deficitet.

Az EP szeretné biztosítani, hogy a költségvetés helyzetének értékelése megbízható statiszikai számításokon alapuljon. Ennek érdekében a képviselők arra szólították fel a Bizottságot, hogy a tagállamok által benyújtott adatokat vesse össze a nemzeti bankok által az Európai Központi Bankhoz eljuttatott jelentésekkel.

A jelentés értelmében a tagállamoknak legalább évente, illetve a jelentős strukturális és költségvetési reformok alkalmával felül kellene vizsgálniuk középtávú költségvetési céljaikat.