Hazánkban évente körülbelül 2000 tonna gyógyszerhulladék keletkezik, amely a lakosság által fel nem használt, lejárt szavatosságú humán gyógyszerekből és azok csomagolásából tevődik össze, és amelynek egy része a jelenlegi gyakorlat szerint a kommunális hulladékba kerül. Ez elsősorban az emberi egészségre, másodsorban a környezetre veszélyes. Ebből a mennyiségből becslések és a nemzetközi tapasztalat szerint 300 – 500 tonnányit lehetne szelektíven visszagyűjteni a lakosságtól a gyógyszertárak közreműködésével, a szükséges eszközök biztosításával.

A maradványgyógyszerek, mint veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása és megsemmisítése uniós tagságunkból is adódó kötelezettség. A lakossági gyógyszerhulladékok kezeléséről az EU-ban nincs egységes szabályozás, a tagállamok saját maguk döntenek ezen speciális hulladék kezeléséről. A most megszületett rendeletben az egészségügyi tárca meghatározza a gyártók, forgalmazók és felhasználók kötelezettségeit, az ártalmatlanításig tartó folyamat szabályait.

A rendelet a kihirdetést követő hatodik hónap elteltével, 2005. december 1-jén lép hatályba, azonban vannak olyan környezettudatos gyógyszertárak – a 2003-ban Cegléden, Csemőn és Nyársapáton végzett modellkísérletben részt vett patikákon kívül – ahol már most is, illetve még december előtt elfogadják a betegektől a bevitt gyógyszerhulladékot. Ez azonban eseti kezdeményezés, szervezett formák között a visszagyűjtés 2005. december 1. után zajlik majd.

A megfelelő gyűjtőedények biztosítása, kihelyezése a gyűjtőpontokra, a szállítás megszervezése, a hulladék elégetéssel történő ártalmatlanítása a gyártók, illetve nagykereskedők feladata. A gyógyszerhulladék ártalmatlanításának éves becsült költsége 150-200 millió forint, amely a gyártókat és a nagykereskedőket terheli – a visszagyűjtés logisztikai feladatainak szervezésére létrehozhatnak non-profit koordináló szervezetet, vagy már meglévő szervezethez csatlakozhatnak.