Azon hirdetők kérésére, akik hazánkban jelentős lépéseket tesznek a társadalmi felelősségvállalás terén, a Magyar Reklámszövetség az ORTT-hez fordult a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának médiabeli megjelenése ügyében.

A Magyar Reklámszövetség felismerte, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalása (Corporate Social Responsibility) médiabeli megjelenésének nehézségei a hazánkban működő vállalatok számára komoly napi gondot okoznak. Szakmai berkekben a jogszabályi környezetet, illetve annak értelmezését is gyakran vitatják, ezért a Magyar Reklámszövetség szakmai állásfoglalásért fordult az Országos Rádió és Televízió Testülethez azzal a reménnyel, hogy a helyzet tisztázásában az összegyűjtött problémák felvetése az ORTT segítségére lesz.

Az MRSZ arra kérte a Testületet, legyen partner a szakmai párbeszédre, és állásfoglalás kibocsátásával járuljon hozzá a média tisztánlátását is segítő álláspont kialakításához.

Danks Emese a Tesco Globál Rt. képviseletében elmondta, örömére szolgál, hogy a Magyar Reklámszövetség felkarolta a tagvállalatok e téren tapasztalt gondjait, és a kiskereskedelmi lánccal közösen a szakma számára legjobb megoldás megtalálása mellett szállt síkra. “A vállalatok hazánkban is mind gyakrabban vállalnak szerepet a társadalmi problémák megoldásában. A média is át kell érezze annak felelősségét, hogy az ilyen irányú tevékenységek bemutatásra kerüljenek, hiszen a bemutatás, a nyilvánosságban való megjelenés alapfeltétele az ösztönzésnek és a példamutatásnak” – tette hozzá a Tesco PR igazgatója.

A szakmai kérdéseket felvető dokumentumot az érintett, Magyarországon jelentős társadalmi felelősségvállalást felmutató cégek (Allianz Hungária, HP, K&H Bank, Magyar T-Com, T-Mobile, Pannon GSM, Richter Gedeon Rt.) állították össze a Magyar Reklámszövetség közreműködésével. Az abban foglaltakkal az Reklám Világszövetség (IAA) és a Magyar PR Szövetség, valamint a PR Szakmai Kollégium is egyetértett, s így a dokumentumhoz aláíróként csatlakozott.