Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén folytatja a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló kormányrendelet alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint alkotmányellenes a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény egyik rendelkezése.

Kedden tárgyalják az alkotmánybírák azt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányuló indítványt, amely szerint az Országgyűlés nem állapította meg az illetékekről szóló törvényben a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások illetéke körében a fellebbezési illeték mértékének felső határát.

Egy indítványozó álláspontja szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet kapcsán.

Egy másik indítványozó azért kérte mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát, mert az Országgyűlés felsőoktatásról szóló törvényben nem szabályozta a hallgatói jogviszonyra vonatkozó érdemi döntés saját hatáskörben történő kijavításának a határidejét és törvényi előfeltételeit.