A valószínűleg 2005. október 1-én életbe lépő törvény szabályozza a közérdekű önkéntes tevékenységet. Ezáltal a befogadó szervezetek, intézmények és nem utolsó sorban az önkéntesek számára is törvényileg rendezett keretek között lehet majd a különböző programokat megvalósítani.

A törvényt június 27-én hétfőn fogadta el az Országgyűlés 313 igen szavazattal. Több európai országban – így Csehországban, Lengyelországban, Franciaországban, Portugáliában is – külön törvényben szabályozott az önkéntes munkavállalás. Magyarországon is egyre elterjedtebb az önkéntes segítés, az önkéntes munkavállalás.

A törvény hatálya a magyarországi székhelyű fogadó szervezetnél Magyarországon végzett, a magyar állampolgár által a magyarországi székhelyű fogadó szervezetnél külföldön végzett, valamint a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, szolgáltatónál, intézménynél, illetve annak fenntartójánál Magyarországon végzett közérdekű önkéntes tevékenységre terjed ki.

A törvény felsorolja azokat a szervezeteket, amelyekkel mint fogadó szervezetekkel az önkéntes jogviszony létrejöhet: ezek állami-önkormányzati, vagy ellenőrizhetően közérdekű tevékenységet folytató nem kormányzati, nonprofit szervezetek. Amennyiben profitorientált szervezetek, személyek (pl. szociális, egészségügyi vállalkozás) az általuk nyújtott közszolgáltatás révén válnak jogosulttá e törvénytervezetben meghatározott jogviszony szerint önkéntes foglalkoztatására, erre csak az általuk nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve bizonyos ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások (pl. hospice, iskolai tábor) körében tehetik.

A fogadó szervezetek körének meghatározása – amellett, hogy a jogviszony elhatárolásának fontos eleme – természetesen nem jelenti azt, hogy más szervezetek (pl. nem közhasznú társadalmi szervezetek, alapítványok) nem foglalkoztathatnak önkénteseket, de az nem e jogalkotó által a különböző pénzügyi és egyéb szabályokkal preferált jogviszony, hanem polgári jogi jogviszony keretében történhet.

A törvénytervezet meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység fogalmi elemeit is.