Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a Grokster/MGM ügyben megtagadta a döntéshozatalt és az alsóbb bíróságok szintjére utalta vissza az ügyet. Végleges döntés tehát továbbra sem született a P2P alkalmazások tekintetében, az új legfelsőbb bírósági ítélet pedig tovább gyarapítja a vizsgálandó kérdések számát.

A korábbi félelmekkel ellentétben a Sony-ügyben lefektetett alapelveken a Bíróság nem változtatott és továbbra is azon az állásponton van, hogy a szerzői jogsérelmet lényegében nem okozó használat elégséges ahhoz, hogy az alkalmazott technológiát jogszerűvé tegye. (A Sony v. Universal Studios ügyben a Bíróság 1984-ben megállapította, hogy a technikai eszközök forgalmazói nem tekinthetők felelősnek a felhasználók által okozott szerzői jogsértésekért.) A Sony döntésben kikristályosodott alapelveket továbbgondolva újabb döntésében a bíróság arra az álláspontra jutott, hogy lehet ugyan egy technikai megoldás jogszerű, ha valamely azt alkalmazó vállalat magatartása nem az, akkor a jogsértés megvalósul. Így tehát a technikát alkalmazó vállalat esetleges szándékosan jogsértésre irányuló magatartása az, amit az alsóbb szintű bíróságnak vizsgálat tárgyává kell tennie. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a P2P szoftvereket a Bíróság önmagukban semmilyen alapon nem találta jogsértőnek és erre talán soha nem is kerül sor, köszönhetően a Grokster ügyben frissen meghozott döntésnek. (Peer to peer: [P2P, társ-társ] olyan hálózatot jelent, melyben az összekapcsolt számítógépek közvetlenül cserélhetnek fájlokat az interneten anélkül, hogy azokat egy kiszolgálón tárolnák.)

A döntés tehát voltaképpen a szerzői jogokat birtokló nagyvállalatok győzelmét jelenti, amennyiben a szándékos magatartás körülményes vizsgálatát teszi megkerülhetetlenné. Ezzel egy bírósági eljárásban a szándékosság elleni védekezés bonyolult és drága feladata hárul az esetleg mégoly vétlen alperesekre is, akik sok esetben a mamutvállaltokénál jóval szerényebb anyagi eszközökkel rendelkeznek. Az igazi győztesek azonban ebben az ügyben is a jogászok, hiszen számos peres eljárásra lesz szükség ahhoz, hogy a Legfelsőbb Bíróság legújabb döntésének értelme minden pontjában letisztázódjon. A döntéshozatalt amicus brief benyújtásával elősegítő Center for Democracy and Technology (CDT) egyetért a Legfelsőbb Bíróság határozatának tartalmával és azon a véleményen van, hogy a döntés következményeként egyrészt felerősödik a gyártók másodlagos felelősségének kérdése, másrészt ennek alapján lehetőség nyílik majd elhatárolni az innovatív technológiát a kifejezetten szerzői jogsértésre irányuló fejlesztésektől.

Az P2P alkalmazások tekintetében tehát továbbra is számos nyitott kérdés maradt és lehetséges, hogy ügyük a későbbiekben újra a Legfelsőbb Bíróság elé kerül. A szórakoztatóipari óriások ugyanakkor továbbra is erősen lobbiznak a Kongresszus előtt betiltásuk érdekében, ha már ezt a bíróságokon eddig nem tudták elérni.

MGM v. Grokster: http://www.eff.org/…r/04-480.pdf
Sony v. Universal: http://www.eff.org/…ecision.html