Az Európai Tanács 2005. június 27-i ülésén elfogadta a fejlődő országok számára vámkedvezményt biztosító új uniós GSP (Általános Preferencia Elve) -rendeletet, amely 2006. január 1-je és 2008. december 31-e közötti időszakban lesz hatályos

Az új szabályozással az uniós GSP-mechanizmus jelentősen egyszerűsödik és bővülnek a kedvezmények. A vámkedvezmények jövőbeni igénybe vétele a piaci részesedéshez fog kötődni: adott fejlődő országnak addig jár, ameddig az onnan származó behozatal a vonatkozó áruosztályban nem haladja meg a teljes kedvezményes import 15%-át. A textiltermékek esetében ez a küszöb 12,5%, aminek hatására India csak a ruházat esetében részesül kedvezményben, Kína viszont az ide tartozó termékek egyikében sem.

Az új rendelet révén mintegy 300, főként mezőgazdasági és halászati termékkel bővül a kedvezményezett termékkör, ami így 7200 termékre terjed majd ki. Határozott magyar fellépéssel sikerült elérni, hogy – ellentétben az eredeti szándékokkal – a hazai termelők számára érzékeny méz és csemegekukorica konzerv kikerült az általános kedvezményezetti körből. A fenti változásokkal párhuzamosan megerősödtek az uniós gazdálkodókat veszélyeztető kedvezményes import elleni védekezést szolgáló eszközök.

A sérülékenynek minősülő fejlődő országok számára a fentieken túli többletkedvezményeket biztosító eddig elkülönült szabályok egységesülnek és már 2005. július 1-én életbe lépnek.

Az új rendelet elfogadásakor Magyarország kilenc másik tagországgal közösen nyilatkozatot tett, amelyben sürgeti a Bizottságot, hogy készüljön fel annak megakadályozására, hogy a kedvezményes cukorimport megzavarhassa az uniós belső piacot.