Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén folytatja a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló kormányrendelet alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint alkotmányellenes az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény egyik rendelkezése.

Az alkotmánybírák megvitatják azt az indítványt, amely szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló kormányrendelettel kapcsolatban.

Kedden tárgyalják az alkotmánybírók azt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányuló indítványt, amely szerint az Országgyűlés nem állapította meg az illetékekről szóló törvényben a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások illetéke körében a fellebbezési illeték mértékének felső határát.

Egy indítványozó álláspontja szerint alkotmánysértő a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény több rendelkezése is.

Egy másik indítványozó a polgári repülésben résztvevő személyzet repülési idejének szabályozásáról szóló rendelet egyes szabályai alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.