Udvardi Iván helyettes államtitkár és a KÜM illetékes főosztályvezetői találkoztak John Nichols-szal, az EU elnökséget kezdő Egyesült Királyság budapesti nagykövetével, hogy áttekintsék a brit elnökség prioritásaiból adódó együttműködési lehetőségeket.

A megbeszélésen egyetértés volt abban, hogy a brit EU elnökségi program számos kapcsolódási pontot kínál a magyar célkitűzésekhez, s így több területen nyílik lehetőség a magyar-brit kétoldalú együttműködés elmélyítésére, az Európa jövőjéről folytatandó közös gondolkodásra. Brit részről kiemelten kezelik az új uniós költségvetés tető alá hozását. Pozitívan értékelték az ezzel kapcsolatos, “Budapesti Kompromisszum” néven ismertté vált magyar javaslatot. Magyar részről az új költségvetés tartalmi elemeit illetően fontosnak tartották a kohéziós és a strukturális politikák megőrzését, az új tagállamok felzárkózásához szükséges források biztosítását.

Udvardi Iván jelezte, készek vagyunk a francia és a holland referendumot követő továbblépési lehetőségekről konzultálni, különös tekintettel az Alkotmányos Szerződésben szereplő vívmányok további sorsára, valamint az európai építkezés előnyeinek szélesebb tömegek előtti jobb megismertetésére. Brit részről számítanak a magyar kezdeményezésre, a frissen csatlakozott tagállamok szempontjaira. Nichols szerint a most induló magyar Visegrádi Elnökség különösen jó lehetőségeket kínál Budapest számára a közép-európai érdekek megjelenítésére.

Egyetértés volt abban is, hogy közös erőfeszítéssel kell eloszlatni a jelenlegi és jövőbeni EU bővítés hatásaival kapcsolatos, több helyen fellelhető lakossági kételyeket, téveszméket. Az elkövetkező hónapokban még szorosabbra fűzzük a magyar-brit együttműködést az Európa déli és keleti szomszédságában zajló reformfolyamatok támogatásában, ezeknek az országoknak Európához történő közelítésében.