Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 2. sz. eljáró tanácsa állampolgári bejelentésre megvizsgálta az MTM-SBS Televízió Rt. 2005. május 9-én sugárzott “Frei dosszié”című. műsorát, melyben a panaszos azt kifogásolta, hogy amerikai, illetve nyugati világ ellenes kijelentések hangzottak el.

A Panaszbizottság eljáró tanácsa azt az egyhangú véleményt alakította ki, hogy a panasz nem megalapozott, azonban megállapította, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben meghatározott szerkesztői feladatok nem csak hírműsorokra, hanem valamennyi a műsorszolgáltató által közölt műsorra kiterjednek. Ennek keretében a műsorszolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a háttér-műsorokban, különösen más országot bemutató műsorokban a képi hatások összhangban legyenek a műsor tartalmával és megszólaltatott riportalanyok mondanivalójával.