Az Európai Bizottság részletes vizsgálatot indított az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete alapján a magyarországi MOL olaj- és gázcsoport gáznagykereskedelmi és gáztárolási üzletágának a német energiavállalat, az E.ON által tervezett felvásárlása ügyében.

A Bizottság az első piaci vizsgálatot követően megállapította, hogy a tervezett ügylet jelentős versenyjogi aggályokat kelthet a magyarországi gáz- és áramellátási lánc valamennyi szintjén, mivel a két vállalat tevékenységei horizontálisan és vertikálisan is fedik egymást. A Bizottságnak 90 munkanapon belül (2005. november 17-ig) végleges határozatot kell hoznia arról, hogy az összefonódás számottevően hátráltatná-e az eredményes versenyt az Európai Gazdasági Térségben, illetve annak jelentős részén.
Neelie Kroes, az EU Versenypolitikai biztosa szerint „az energiaszektor az európai versenyképesség szempontjából alapvető fontosságú”. „Emiatt döntő jelentőségű, hogy a Bizottság gondosan elemezze e felvásárlás versenyre gyakorolt hatásait, mégpedig azzal a jelenlegi folyamattal összefüggésben, amely a korlátok lebontásán keresztül egy teljes mértékben működőképes, egységes energiapiac létrehozását célozza.”

A Gazdasági Versenyhivatal üdvözli a Bizottság döntését, amelynek előkészítésében szakmai véleménye megadásával tevékeny szerepet vállalt a Magyar Energia Hivatallal együtt. A részletes Bizottsági eljárás az ügy alapos kivizsgálását és a jövőben várható versenyhatások pontos mérlegelését teszi lehetővé. A GVH a Bizottság számára eljuttatott véleményében megfogalmazta azokat a tényezőket, amelyek a jövendő verseny szempontjából hátrányt jelenthetnek. A GVH különösen fontosnak tartja, hogy olyan piaci szerkezet jöjjön létre, amely a földgáz és a villamos energia piacán a verseny fejlődését elősegíti. A Gazdasági Versenyhivatal a vizsgálat második szakaszában is folyamatosan együttműködik az Európai Bizottsággal.